Saturday, 10 December 2011

kata nafi

                                                                KATA NAFI
 Kata nafi ialah perkataan yang digunakan untuk menafikan sesuatu pernyataan.


Terdapat dua kata nafi, iaitu bukan dan tidak.

kata penguat

                                                KATA PENGUAT
                                           
                                         
1.     Kata Penguat ialah perkataan yang digunakan untuk menguatkan maksud kata adjektif.
2.     Kata penguat boleh hadir sebelum atau selepas kata adjektif.
Contoh
PalingAgakSungguhAmat
TerlaluNianBenarPaling
3.     Kata penguat seperti agak, pling, dan terlalu diletakkan sebelum kata adjektif.
4.     Kata penguat seperti sekali, benar, dan nian diletakkan selepas kata adjektif.
5.     Kata penguat seperti sangat, amat, dan sungguh bleh diletakkan sama ada sebelum atau selepas kata adjektif.

kata kerja

                                                            KATA KERJA
                       
                                                              


Kata kerja terbahagi kepada :
A. Kata Kerja Transitif  ( Perbuatan Melampau )
B. Kata Kerja Tak Transitif ( Perbuatan tidak Melampau ).

kata bilangan

                                                 KATA BILANGAN

                                               1. Perkataan yang digunakan untuk menyatakan banyak atau bilangan sesuatu.
2. Kata bilangan ada tujuh jenis, iaitu:
KATA ADJEKTIF [KATA SIFAT]


 
Kata Adjektif ialah perkataan yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu
kata nama seperti hitam, besar, kuat, banyak dan sedikit. sifat atau keadaan sesuatu benda, orang, tempat, binatang, dan sebagainya.